سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد فارسیانی – شرکت تحلیل سامان پویا
عبدالنبی نادری – شرکت تحلیل سامان پویا

چکیده:

عوامل بسیار زیادی با شدت و ضعف متفاوت وضعیت کیفیت محصولات، سازمان ها و میزان موفقیت تلاش هایی که برای بهبود آن صورت می گیرد را تحت تاثیر قرار میدهند. اگر این عومل را بر اساس میزان کنترل پذیری آنها به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم نمائیم بدون تردید فرهنگ ملی و سازمانی در مجموعه مهمترین عوامل خارجی و داخلی قرار خواهند داشت.
بسیاری از دست اندرکاران بهبود کیفیت، فرهنگ ایرانی را به عنوان مانعی بر سر راه خود تلقی می نمایند و مصادیق این طرز تلقی را درمحاورات عمومی و گاه تخصصی می توان مشاهده کرد.این مقاله قصد دارد تابا مروری اجمالی بر مفهوم فرهنگ و مقایسه مشخصه های فرهنگی ایران و چند کشور موفق در امر کیفیت اینسوال را مورد تدقیق قرا دهد که :
آیا فرهنگ ایرانی عامل پیشبرنده شرکت ها در بهبود کیفیت سازمان و کالاها است یا عاملی بازدارنده