سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی مداحی – دانشجوی سال آخر رشته کارشناسی صنایع – ایمنی صنعتی
محمدحسین توفیقی – دانشجویان سال آخر رشته کارشناسی صنایع – ایمنی صنعتی

چکیده:

با توجه به سیستم ها ی مد یریت ا یمنی متنوعی که امروزه در سازمانها و ارگانها ی دولتی و غیر دولتی کشورهای مختلف دن یا به اجرا گذاشته می شوند، مبحث داغ س یستم مد یریت HSE در اکثر کشورهایصنعتی، روز به روز به رشد و پیشرفت چشم گیر خود ادامه می دهد و پس از مدتی شاهد جایگزین شدن سیستم مدیریت HSE به جای سایر سیستم های مدیریت که هدف نهایی همه آنها برقراری شرایط ایمن در محیط پیرامون ما است خواهیم بود.