سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی طحان نژادیان –
سیدحسن اصفهانی –
اسماعیل خیرآبادی –

چکیده:

فرهنگ بعنوان شیوه زندگی مردم در جامعه و فرهنگ سازمان به عنوان شیوه کارکنان یک سازمان نقش بنیادی و زیر بنایی در ارتقاء سطح سازمان دارد. فرهنگ صنعتی با کار مفید و سازنده در سازمان شروع و از طریق کار کیفی ونظام دار تقویت و پایدار می شود. آنچه در سازمانهای تولیدی به فرهنگ صنعتی مشروعیت می بخشد نظم پذیری جمعی، کار دلسوزانه و باورهای عملی به ارزش کار فکری، یدی وسازگار شدن با شرایط قواعد و رفتارهای صنعت و تولید است. با توجه به اهمیت فرهنگ صنعتی و نظم پذیری در ارتقاء بهره وری مجتمع های تولیدی در این مقاله که عمدتا حاصل تجارب علمی و عملی نگارنده در موسسات بزرگ صنعتی و تولیدی است سعی بر آن است مفهوم کار و فرهنگ کار، مفهوم صنعتی، تعاریف ایمنی فرهنگ و فرهنگ ایمنی و تبیین و راهکارهای عملی تقویت فرهنگ صنعتی مورد بحث قرار گیرد.