سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا ارزنده – مسئول حیطه تخصصی مهندسی ایمنی TÜV Academy Iran-Germany ممیز TÜV Cert در سیستم های مدیریت ای
علی گلمرادی – رئیس ایمنی و آتش نشانی مجتمع بندری امام خمینی
نهال حسین زاده – کارشناس TÜV Academy Iran-Germany

چکیده:

داشتن فرهنگ ایمنی مطلوب خواسته تمام سازما ن ها و حتی جوامع انسانی می باشد . در این راستا و برای دسترسی به این هدف سازمان ها هزینه های سنگینی را متحمل می شوند و گاهاً این هزینه ها نتیجه مطلوب را عاید سازمان نمی سازد. برنامه ریزی و اجرا ی طرح های فرهنگ سازی نیاز به رعایت الزاماتی دارد که عدم توجه به این الزامات باعث هدر رفتن منابع سازمان، دلسردی پرسنل و بی انگیزه شدن مسئولین در ادامه راه خواهد شد.