سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین صمدیار – کارشناس مهندسی شیمی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هر ساله میلیوﻧﻬا حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افتد . برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از آارافتادگی دائم و یا موقت می گردند . تعریف حادثه در دایره المعارف سازمان بین المللی کار I.L.O چنین بیان شده است:
حادثه عبارتست از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد . حادثه ناشی از کار در ماده ۶٠ قانون تامین اجتماعی چنین تعریف شده است : حادثه ناشی از کار عبارتست از حادثه ای که در حین انجاموظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه ، مؤسسات وابسته ، ساختماﻧﻬا و محوطه آن مشغول کار می باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری می شود . ضمنا تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و به عکس جزء این اوقات
محسوب می شود. ایمنی (safety) به معنی در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر می باشد و یا به عبارتی: "میزان و درجه دور بودن از خطرات"
کارشناسان معتقدند که بیش از ٨٠ % حوادث و بیماریهای ناشی از کار با روشهای بسیار ساده و کم هزینه قابل پیشگیری هستند . همچنین بر اساس بررسی ها و تحقیقات انجام شده هزینه جبران حادثه حدود ۴ برابر بیشتر از هزینه پیشگیری از بروز حادثه می باشد . در کارخانه هایی که به صورت سنتی اداره می شوند ایمنی به عنوان بخشی از هزینه ها در نظر گرفته می شود ؛ اما کشورهای پیشرفته ، ایمنی را به صورت یک سرمایه گذاری با سود برگشتی زیاد چه از نظر انسانی و چه از نظر اقتصادی می بینند و اینگونه با آن برخورد می کنند.