سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
اصغر عرب ورنوسفادرانی – کارشناسی ارشد
علیرضا اشرفی – دانشجوی کارشناسی
ساحل نصرت – دانشجویی کارشناسی

چکیده:
یکی از راهکارهای بهبود ترافیک و تردد،افزایش فرهنگ آن و آموزش همگانی جوامع مختلف شهریست،که متاسفانه در طرحهای توسعه،بدان توجه کمتری می شود.فرهنگ ترافیک باعث می گردد تا زندگی ماشینی که بخش بزرگی از روزمره گی جوامع را به خود اختصاص داده،به صورت صحیح و در قالب درست بین آنان پذیرش شود،که پیامد آن به هدر نرفتن انرژی و اوقات شهروندان در کوچه و خیابان و نوع زندگی آنان است. تاکنون مطالعات و پژوهشهایی توسط اندیشمندان و مهندسین ذیربط به عمل آمده،که برحسب جوامع مختلف و شهرهای کوچک و بزرگ،ارائه راهکارهای آن متفاوت بوده.اما در این باره باید گفت: طرحهایی که در کلان شهرها به اجرا در می آیند،نمی توانند الگوی مناسبی برای ارائه در شهرهای کوچک بوده،و باید بنا به مقیاس ترافیکی و جمعیتی خود،موارد حمل و نقل را با مطالعات فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی، کالبدی و شهرسازی بررسی نمایند. فرهنگ ترافیک همانند سایر آموزشهای دیگر،می بایست در سنین کودکی و مدارس آغاز شده تا سالیان بعد به صورت یک عادت،جامعه را در برگیرد. در طرح جامع ترافیکی ، علاوه بر آگاه کردن اقشار جامعه از این طرح ، و شناساندن آن به مردم ، می توان آخرین متدد و اصول حمل و نقل شهری و بین شهری را نیز در این راستا پیاده کرد