مقاله فرهنگ تصويري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۲ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: فرهنگ تصويري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ تصويري
مقاله فرهنگ هنري
مقاله تصوير
مقاله آموزش هنر
مقاله فناوري تصويري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك افضلي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به معرفي رشته آموزش هنر مي پردازد که، بر اساس آن، تحقيقات هنري نه فقط در موسسات هنري، بلکه در مقوله اي به نام فرهنگ هنري اتفاق مي افتد. اين تعبير در زندگي معاصر فرهنگي در قالب فرهنگ تصويري توضيح داده شده است. در اين مقاله، سخن از هدف رشته هنر نيست، بلکه سخن از هدف هاي جزيي تر است. تاکيد اصلي بر پيشرفت هايي در فرهنگ معاصر است که باعث تغييرات در فرهنگ تصويري شده اند و سپس تلاش شده که تعريفي از فرهنگ تصويري داده شود. دو بخش پاياني مقاله به بحث درباره برنامه اي براي آموزش هنر و دورنماي آموزش هنر در مدارس اختصاص يافته است. اين دو بخش پيشنهادهايي را درباره مطالب آموزشي براي فرهنگ تصويري در تدريس براي رشته هنر در بردارند.