سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سلمان طاهری زاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه فناوری اطلاعات
محمد اقدسی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه فناوری اطلاعات

چکیده:

در محیط کسب و کار فعلی، استفاده سازمانها ازمدیریت دانایی می تواند در جهت دستیابی به اهداف بهبود کارایی سازمان سودمند واقع شود. تاکنون نیز فرهنگ سازمانی بعنوان یکی ازمهمترین عوامل موثر در موفقیت اشاعه و پیاده سازی سیستمهای مدیریت دانایی در سازمان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی چگونگی رابطه میان میزان موفقیت اشاعه سیستمهای مدیریت دانایی با نوع فرهنگ سازمانی میپرازد. به همین خاطر این تحقیق بر روی ۱۳ سازمان که سیستمهای مدیریت دانایی را در سازمانشان پیاده سازی کرده بودند انجام گرفته شده است. جمع آوری داده ها نیز از طریق پرسشنامه صورت گرفت. هر یک از این پرسشنامه ها حاوی دوقسمتف یک قسمت بمنظور ارزیابی نوع فرهنگ سازمانیقسمتی دیگر به منظور ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی مدیریت دانایی بوده است نتایج بدستامده نیز حاکی از اهمیت بسیار زیاد نوع فرهنگ سازمانی در موفقیت اشاعه سیستمهای مدیریت دانایی در سازمان است. سطح جامعه پذیری و اتحاد سازمانی که بواسطه این دو عامل فرهنگ سازمانی ارزیابی می شود، دارای تاثیرات قابل توجهی در موفقیت یاشکست پیاده سازی و پذیرش سیستمهای مدیریت دانایی در سازما ن هستند که در نظر گرفتن و اگاهی از آنها بوسیله مدیریت امری لازم وضروری می باشد.