سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ایمان الدین مرادی باغ فیضی – مدیر عامل شرکت مشاوره مهندسی ناب اندیشان پارسیان

چکیده:

امروزه سیستم مدیریت ناب به عنوان یک رویکرد تحول در کسب و کار شناخته می شود و لذا بسیاری از سازمانها سعی در اجرای آن دارند اما یا توفیق نمی یابند و یا موفقیتهایشان جزئی است. اجرای سیستم مدیریت ناب یعنی ایجاد یک تغییر بزرگ و هر تغییر بزرگ در سازمان نیازمند به افراد است. در واقع تولید ناب بیش از آنکه مجموعه ای از تکنیکها و روشها برای حذف اتلاف باشد، یک تغییر فرهنگ در سازمان است که البته نتیجه آن حذف اتلافها و کاهش هزینه خواهد بود. آنچه باعث اجرای ابزارهای ناب و رشد سیستم مدیریت ناب می شود فرهنگ ناب است. فرهنگ ناب فرهنگی است که با انگیزش درونی افراد یک فضای پذیرش تغییر را خلق می کند. خلق یک فرهنگ ناب وقتی مؤثر تر است که افراد درک کنند که چرا کاری را به یک روش مشخص انجام می دهند. بنابراین مدیریت فرهنگ سازمانی و پرورش کارکنان آگاه و متعهد که مسئولیت پذیر و پاسخگو هستند اساس حرکت به سوی سیستم مدیریت ناب است. در این مقاله با نگاهی گذرا به ادبیات موضوع به ظرائف و نکات موجود در فرهنگ ناب پرداخته و برخی از ابعاد چگونگی تحقق آن را بررسی می نمائیم.