سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
هدی قدوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات سیرجان

چکیده:
امروزه در شهرهای بزرگ کشور مشکلات ترافیکی نمود فراوانی پیدا کرده است و باعث نارضایتی مردم شده است به طوری که باعث بروز برخی ناهنجاری ها و قانون شکنی ها از طرف شهروندان شده است یکی از راه حل های ارائه شده در این زمینه آموزش قوانین و ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان بوده که در ادامه سعی شده با ارائه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت مردم را در حل مشکلات ترافیک سهیم کرده تا از این طریق اثرات منفی ناشی از ترافیک را به حداقل برساند. به طور کلی برای اینکه یک طرح ترافیکی به مرحله اجرا رسیده و بتواند اهداف از پیش تعیین شده طرح را برآورده کند لازم است سه مرحله اصلی را طی کند که این سه مرحله عبارتند از: طراحی و برنامه ریزی ، آموزش عمومی، اجرای قانون. موفقیت یک پروژه در شرایطی تضمین می شود که بین سه عامل یاد شده ارتباط مستحکم و منسجمی برقرار باشد . در شهرهایی که از فرهنگ ترافیک بالایی برخوردارند روابط موفق این سه عامل کاملا محسوس است به بیان دیگر ایجاد خدشه در هر یک از سه عامل فوق به فروپاشی و نهایتا شکست طرح یا پروژه خواهد انجامید.