مقاله فرهنگ و نقش آن در اقدامات مديريت منابع انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: فرهنگ و نقش آن در اقدامات مديريت منابع انساني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله مديريت منابع انساني
مقاله جمع گرايي
مقاله فردگرايي
مقاله شغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نورنژاد كمال
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش ها و سبك ها و عملكردهاي مديريت به طور گسترده و دامنه دار با فرهنگ سازماني ارتباط تنگاتنگ دارد. تصميمات مديريت تنها در بستر فرهنگ سازمان جريان مي يابد. اگر تصميمات متناسب و همرنگ با بسترهاي فرهنگي سازمان نباشد، بدون شك قابليت اجرايي كمتري خواهند داشت و اهداف تصميم را تحقق نخواهند بخشيد.
در اين مقاله سعي شده است که به بررسي نقش ارزش هاي فرهنگي در پذيرش و اثربخشي فرايندها و اقدامات مديريت منابع انساني پرداخته شود. نتايج اين مقاله نشان مي دهد که ارزش هاي فرهنگي بر هر پنج جنبه يا وظيفه اصلي مديريت منابع انساني يعني فرايند جذب، انتخاب، آموزش، ارزيابي و مديريت عملکرد، و سيستم هاي پرداخت (حقوق ها و مزايا) تاثير مي گذارد. ارزش هاي فرهنگي از طريق تاثير بر مطلوبيت ويژگي هاي شغلي، انتخاب منابع جذب، اثربخشي جذب کنندگان، و مقدار جذب متقاضيان آتي و فعلي در سازمان، بر فرايند جذب؛ از طريق تاثير بر ويژگي هاي شغل و ويژگي هاي متقاضيان ايده آل، انتخاب هاي متقاضيان، و واکنش هاي متقاضيان به رويه هاي انتخاب بر فرايند انتخاب؛ از طريق تاثير بر نيازهاي آموزشي و شيوه هاي آموزش بر فرايند آموزش؛ از طريق تاثير بر ايجاد معيار عملکرد، شيوه هاي استفاده شده براي اندازه گيري عملکرد کارکنان، و پذيرش و اثر بخشي باز خورد درباره عملکرد بر مديريت عملكرد؛ و از طريق تاثير بر سيستم هاي تشويقي و تاثير بر سيستم هاي تشويقي و سيستم هاي مزايا بر سيستم حقوق و مزايا تاثير مي گذارند.