سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول قسمت – شرکت برق منطقه ای تهران
یدالله شیخ قمی – شرکت برق منطقه ای تهران
علیرضا نوری – شرکت متانیر

چکیده:

فرورزونانس یکی از پدیده های نادر و مخرب در شبکه های قدرت می باشد . که بدلیل وقوع تصادفی و کم تعداد بودن آن در سیستمهای قدرت اطلاعات دقیق، کامل و تدوین شده بسیار کمی در دسترس مهندسین و متخصصین برق قرار دارد . وقوع تعدادی از حوادث که سالانه در شبکه های قدرت اتفاق می افتد و اغلب آنها قابل تفسیر نمی باشند می تواند بدلیل وقوع این پدیده مخرب و پیچیده باشد . شناخت پدیده فرورزونانس می تواند در تفسیر برخی حوادث مبهم ناشی از وقوع این پدیده در شبکه های قدرت و نیز جلوگیری از تکرار آن کمک نماید .
مقاله حاضر ابتدا بطور مختصر به شرایط وقوع پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت پرداخته و پس از آن با استفاده از نرم افزار EMTP حادثه مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۸ پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت فیروز بهرام مورد بررسی قرار می گیرد