سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فرشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرورزونانس پدیده ای است که می تواند در تمام سطوح ولتاژ سیستم قدرت رخ دهد . وقوع پدیده فرورزونانس در شبکه های توزیع زیر زمینی به دلیل وجودکابل با خاصیت خازنی همراه با ترانسفورماتور با هسته اشباع پذیر و همچنین استفاده از حفاظت های با عملکرد تکفاز مانند فیوز، امری محتمل است . در شبکه های توزیع ممکن است پدیده فرورزونانس تداوم بیشتری داشته باشد . اکثراً در شبکه های توزیع در سمت ۲۰ کیلوولت برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل صاعقه از برقگیرهای ZnO استفاده می کنند . در هنگام وقوع فرورزونانس از این برقگیرها جریان های نشتی عبور خواهد کرد، و مسئله تحمل حرارتی برقگیر مطرح می گردد . در این مقاله، با توجه به نمودار مربوط به توانایی جذب انرژی وریستور برای چگالی جریان معین، مقدار انرژیی که برقگیر مورد مطالعه می تواند در طی وقوع پدیده فرورزونانس در شبکه توزیع تحمل کند، بدست آمده و با استفاده از آن، زمان آسیب حرارتی برقگیر تخمین زده شده است .