سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناز چائی بخش لنگرودی – کارشناس گروه مهندسی محیط زیست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
علیرضا پنداشته – مدیر گروه مهندسی محیط زیست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
فرزانه وهاب زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهین برهانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عنصر کبالت از جمله عناصر مهم وتعیین کننده در اقتصاد صنایع متعددی به شمار می آید . روش قدیمی و سنتی بازیابی کبالت به طور متعارف مستلزم تغلیظ کانی و به دنبال آن پالایش در دما و فشار بالا طی یک سری از فرآیندهای شیمیایی و مراحل جداسازی می باشد. با توجه به اینکه عنصر کبالتعمدتا در کانیهای سولفیدی و سولفور آرسنیکی وجود دارد، عملیات متداول برای استخراج آن شالم تشویه کانی در حضور اکسیژن هوا می باشد. در اثر تشویه سولفور موجود در کانی به SO2 گازی و آرسنیک موجود به اکسید آرسنیک (III) اکسید می شود. این مراحل علاوه بر نیازمند بودن به کنترل دقیق شرایط واکنش، سرمایه هنگفت و هزینه عملکرد، سبب آلودگی محیط با گازهای خروجی می شوند. تیولاسیلوس فرواکسیدانز و تیوباسیلوس تیواکسیدانز باکتریهایی هستند با ظرفیت قابل ملاحظه در اکسیداسیون آهن و گوگرد که در فروشویی زیستی کانیهای سولفیدی نقش موثری دارند. در این تحقیق ، هدف به کار گرفتن این باکتریها در فروشویی زیستی کبالت از کانی کبالت دار اقلید فارس در سیستم ناپیوسته می باشد. مقدار کبالت استخراج شده با این روش برای کشت مخلوط ۹۷ درصد و برای کشت تک تیوباسیلوس فرواکسیدانز ۶۷ درصد می باشد. همچنین مطالعات مقدماتی بر روی کانی کبالتیت قمصر کاشان به منظور استخراج کبالت به طریق فروشویی میکربی صورت گرفته است.