سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یوسف قربانی –
منوچهر اولیا زاده –
احمدرضا شاهوردی –
علی قربانی –

چکیده:

گل قرمز حجیم طنین پس مانده فرایند استحصال آلومینیم از بوکسیت (فرایند بایر) می‌باشد. ترکیب گل قرمز به نوع کان‌سنگ بوکسیت این و شرایط انجام فرایند بستگی دارد و عموماً دارای مقادیر قابل توجهی از عناصر و ترکیب‌های با ارزش می‌باشد. در این مقاله امکان استحصال آلومینیم از گل قرمز کارخانه هومینای چاجرم که در حدود ۱۶% آلومینا دارد با اسیدهای مختلف با علی ( سیتریک ، اگزالیک ، گلوکونیک ، مالیک ، لاکتیک )، مدنی ( نیتریک و سولفوریک) و ترکیب آن‌ها تحقیق و بررسی شده است. در آزمایش‌های انجام گرفته اثر پیش تیمار حرارتی نمونه گل قرمز در فرایند فروشی شیمیایی تحقیق شد. ماکزیمم انحلال آلومینا در فروش رویی با اسیدهای آیلین مربوطه اسید سیتریک ( ۱۲/۵ G/L با بازیابی ۷۸/۲ در صد) و در اسیدهای مدنی مربوط به اسید سولفوریک ( ۱۴/۵ گرم در لیتر عالمی ناباب بازیابی ۹۳/۷ در صد) بود. ترکیب اسیدهای سیتریک و اگزالیک به نسبت ۲:۱ که PH آن‌ها با استفاده از اسید سولفوریک به ۱/۵ رسانده شده بود مقدار ۱۶/۵ گرم در لیتر آلومینا بابا زیادی ۸۴/۶ را به فاز محلولی انتقال داد. اسید سولفوریک با وجود اینکه در مقایسه با اسیدهای آلی مقادیر زیادی از ترکیب‌های غیر از آلومینیوم نظیر آهن و پیشانی‌ام را نیز به فاز محلول می‌آورد ولی به دلیل قابلیت زیادی در انحلال آلومینیوم و قیمت مناسب در مقایسه با اسیدهای آلی، برای انجام عملیات استحصال آلومینیم از گل قرمز در مقیاس صنعتی توجیه‌پذیر می‌باشد.