مقاله فريدريش مكس مولر و علم اديان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: فريدريش مكس مولر و علم اديان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکس مولر
مقاله تيله
مقاله علم دين
مقاله مطالعات علمي اديان
مقاله اسطوره
مقاله اسطوره شناسي خورشيدي
مقاله الوهيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك زايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات علمي اديان از قرن ۱۹ ميلادي و با کوشش هاي مکس مولر آغاز شد و به لحاظ ماهيت کاملا با آنچه که دين داران و متکلمان درباره دين خود آموختند و يا آموزش مي دادند، تفاوت داشت. از مکس مولر به عنوان بنيان گذار مطالعات علمي اديان يا همان علم دين ياد مي شود، اما در کنار او بايد از کرنليوس پترس تيله هم ياد کرد که کوشيد رهيافتي متفاوت از متکلمان در زمينه پژوهش درباره پديدارهاي ديني ارايه دهد. رهيافتي که در نهايت به پيدايش «علم دين» انجاميد.
اين مقاله بيشتر عهده دار بررسي نظريات و آثار مکس مولر است. او با تاکيد بر رهيافت تجربي و غيرهنجاري در خصوص مطالعات اديان، در صدد برآمد تا روش تطبيقي را در اين حوزه به کار بندد. کار اصلي او بيشتر درباره اديان هند است. او متخصص در حوزه زبان و ادبيات سنسکريت و اسطوره شناسي بود. هر چند که نظريات بديع او در حوزه اسطوره شناسي و تعميم آن به حوزه اديان با اقبال دين پژوهان مواجه نشد، اما او را به عنوان پدر علم دين و يکي از چهره هاي سرشناس اين حوزه بر سر زبان ها انداخت. نظريات علمي- تجربي او درباره اساطير و پيدايش دين تا مدت ها ذهن محققان را به خود معطوف کرده بود. ديدگاه او درباره پيدايش دين هندويي از اسطوره، به ويژه اسطوره شناسي خورشيدي موجب شد تا بسياري از محققان عليه نظريه هاي او موضع گيري کنند.