سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خلیل بهارفیروزی – سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
شهرام نواواجاری – سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

چکیده:

گستره برگه یکصدهزارم فریدونشهر در برگیرنده دو بخش ( سنندج – سیرجان وزاگرس بلند ) ویک زیر بخش ( فلیش ) تکتونیکی است . تاریخچه تکامل تکتونیکی این محدوده که خود بخش کوچکی از کمربند بزرگ کوهزائی زاگرس است بگونه ای است که می توان شواهد مربوط به هریک از واقعه های بزرگ تکتونیکی که از اواخر پرکامبرین بالائی تا عهد حاضر را در آن مشاهده ومورد مطالعه قرارداد . این شواهد ازحضور بلوکهائی از مجموعه هرمزکه متعلق به یک حوضه Pull-apart دانسته شده اندتا رسوبات پوشش پلاتفرمی روی ابرقاره گندوانا،شواهد بازشدگی پالئوتتیس ونئوتتیس ( بصورت نبود چینه شناسی ) ،مجموعه رسوبات حاشیه های فعال وغیر فعال نئوتتیس ،مجموعه سنگهای آذرین درونی وبیرونی مرتبط با فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس ،رخساره های پیشانی سرزمینهای در حال چین خوردگی (proforland)،رسوبات حوضه های کوچک ورخساره های فلیشی یک گودال باز شده بعد از برخورد قاره ها متنوع هستند