سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه عسگرانی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز میرزا – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله فزونوری آنتروپی های دو پارامتری S k,r مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با بهره گیری از روش جدیدی که در آن قیودی به آنتروپی اضافه می شوند، آنتروپی فزونور برای سیستم های همبسته در رهیافت کانونیک به دست خواهد آمد .