مقاله فساد، سرمايه گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي (مطالعه موردي: ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: فساد، سرمايه گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي (مطالعه موردي: ايران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فساد
مقاله سرمايه گذاري بخش خصوصي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله تحليل اجزا اصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومندجزي شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله اثر فساد را بر رشد اقتصادي ايران از طريق اثرات آن بر سطح و تركيب مخارج دولت و سرمايه گذاري بخش خصوصي تحليل مي كند. در بيشتر مطالعات صورت گرفته براي محاسبه شاخص فساد، براي راحتي کار، داده هاي مربوط به شاخص فساد را از مراکز توليد کننده آن تهيه کرده اند، ولي در اين مقاله روشي به کار گرفته شده است که نزديک ترين شاخص به آن را ايجاد كند. اين روش بر مبناي تحليل اجزا اصلي است. بعد از محاسبه شاخص فساد به روش PCA، با استفاده از روش هاي WLS و OLS، روابط بين متغيرها برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد كه متغيرهاي به کار گرفته شده براي ايجاد شاخص، نماينده خوبي براي اين ابزار اندازه گيري بوده اند. همچنين، فساد اثرات منفي بر رشد اقتصادي كشور داشته است. ديگر نتايج حاكي از آن است كه يك رابطه بسيار قوي بين سطح فساد و سطح سرمايه گذاري خصوصي و اندازه بخش عمومي در اقتصاد ايران وجود داشته است.