سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف
محسن گلپریان – دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فولاد گالوانیزه ، روی و آلیاژهای آن چسبندگی خوبی برای رنگ های آلی ندارند. پوشش فسفاته چسبندگی رنگ بر سطح فولاد گالوانیزه و روی و مقاومت به خوردگی آنها را افزایش میدهد. در این پروژه اثر فاکتورهای مختلف بر خصوصیات پوشش فسفاته روی بررسی شده است.
اثر شتاب دهنده ها (اسید نیتریک، نیترات سدیم، نیتریت سدیم، نیترات نیکل، کلرور پتاسیم وفلوئورسدیم) و درجه حرارت حمام (۶۰، ۷۵ و ۹۰ درجه سانتی گراد) بر وزن و ضخامت پوشش فسفاته بوسیله روش غوطه وری مورد مطالعه قرار گرفته است.
مورفولوژی و ساختمان کریستالی لایه های رسوب داده شده بوسیله میکروسک الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته و مقاومت خوردگی با استفاده از روش نمک پاشی مورد بررسی واقع شد. نتایج حاصله نشان میدهند که افزودن نیترات نیکل و فلوئور سدیم به حمامهای فسفاته مقاومت خوردگی لایه تشکیل شده بر روی قطعات گالوانیزه را بمیزان قابل توجهی افزایش می دهد.