سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا ذوالقدر اصلی – عضوهیئت علمی بخش برق دانشگاه شیراز
آرش رجایی – کارشناس ارشد از بخش برق دانشگاه شیراز

چکیده:

روشی که توسط مولفین این مقاله برای فشرده سازی تصویر به کار رفته روشی جدید است که براساس متد قطعهقطعه – سازی تصویر Segmentation استوار است روش کار به این ترتیب استکه تصویر به قطعات کوچکتر تقسیم می شود و این عمل آنقدر ادامه می یابد تا بتوان هرکدام از قطعات به دست آمده را به یک مقدار مناسب تقریب زد بطوریکه میزانخطا به اندازه کافی کوچک باشد هرکدام از این قطعات در حالت کلی یک n ضلعی محدب هستند و در حالت کلی ۳< n<8 است روش تقسیم به گونه ای است که زمان کد کردن تصویر بسیار کم است ساختار کد درختی است و بنابراین برای کد کردن تصاعدی تصاویر progressive image coding مناسب است دکد کردن تصویر نیز بسیار ساده و سریع می باشد.