سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم میرجلیلی – استادیار دانشکده برق دانشگاه یزد
فاطمه جعفری بهبهانی – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه یزد
حمیدرضا ابوطالبی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

در عصر تکنولوژی اطلاعات نیاز به انتقالتصاویر بسیار ضروری می باشد فشرده سازی تصویر موجب کاهش پهنای باند مخابراتی لازم و کاهش هزینه انتقال ونرخ داده می شود تبدیل موجک گسسته DWT یک روش جدید و کارا در فشرده سازی تصویر به شمار می رود تعمیم یافته این روش به نام تبدیل بسته موجک WPT پردازش کامل تری از تصویر را ارائه می دهد و بسیاری ازتصاویری را که با DWT به خوبی قابل فشرده سازینیستند فشرده می کند در این مقاله با ترکیب دو روش WPT,DWT به الگوریتمی مناسب برای فشرده سازی بیشتر تصاویر دارای بافتخاص دست یافته ایم.