سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی محصل افشار – دانشگاه شهیدکرمان بخش مهندسی برق هسته پژوهشی پردازش تصویر
سعید سریزدی – دانشگاه شهیدکرمان بخش مهندسی برق هسته پژوهشی پردازش تصویر
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهیدکرمان بخش مهندسی برق هسته پژوهشی پردازش تصویر

چکیده:

روشهای فشرده سازی برپایه کنتور غالبا در طیف کوچکی از تصاویر ساده کارایی خوبی دارند این تحقیق سعی در تعمیم کدگذاری برپایه کنتور به محدوده وسیع تری از تصاویر دارد در روش ارائه شده ابتدا تصویر با استفاده از الگوریتم رشد ناحیه ناحیه بندی شده سپس این نواحی با استفاده از یک تکنیک جدید ارائه بی تلف کنتور کدگذاری می شود نحوه کدگذاری زنجیره های مرز و روشهای مختلف کاهش تعداد و حجم کد گره ها که نقاط شروع پیمایش زنجیره ها را مشخص می کنند و نیز طرز کد گذاری رنگها باعث انعطاف این روش نسبت به تعداد نواحی موجوددر تصویر می شود روش ارائه شده روی تعدادی تصویر اعمال و ضرائب فشرده سازی بی شاز ۱۰۰ در مورد تصویر ساده کارتونی و ۴۲ تا ۶۵ درمورد تصاویر طبیعی با کیفیت بازسازی خوب مشاهده گردید.