سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید باستانی – دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق
محمد صادق هل فروش – دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق
کیوان کثیری – دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

این مقاله روشی نوین برای فشرده سازی تصویر براساس متد های ترمیم تصویر Image Inpainting ارائه می دهد. در این روش کدینگ نخست تصویر اولیه آنالیز شده و به منظور کاهش اطلاعات، مقادیر ناحیه هایی از آن که قابل بازیابی با دقت مناسب است ، حذف می شود. سپس اطلاعات نواحی حذف نشده بعلاوه جزئیات لازم برای بازیابی نواحی حذف شده به قصد ذخیره سا زی یا انتقال، کد می شوند . در کد گشا با استفاده از یک متد ترمیم تصویر و با تکیه بر اطلاعات استخراج شده از تصویر اولیه نواحی حذف شده بازسازی می شوند . متد ترمیم یاد شده مبتنی بر معادلات دیفرانسیل جزئی بوده و در راستای هدف یک سیستم فشرده سازی طراحی شده است این روش روی تعدادی از تصاویر مرجع امتحان شده و توانسته ایم به نسبت فشرده سازی بالا از مرتبه ۱:۴۰ دست پیدا کنیم همچنین نتایج گویای این است که روش حاضر هم از لحاظ بازده فشرده سازی و هم از لحاظ کیفیت بصری تصویر خروجی با روش های تجاری قدرتمند مثل JPEG قابل مقایسه است.