سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن هراتی – سال دوم دبیرستان علامه حلی تهران
هادی فروغمند – پیش دانشگاهی علامه حلی تهران

چکیده:

دراین مقاله الگوریتمی برای فشرده سازی تصاویر و کم کردن حجم آنها ارائه شده برای این امر از یک شبکه عصبی سه لایه استفاده می کنیم بطوریکه تصویر را به الگوهای کوچکتر تقسیم کرده و هر الگو به شبکه آموزش داده م یشود به این صورت که هر الگو به عنوان ورودی به شبکه دادهشده و همان الگو به عنوان خروجی مطلوب در نظر گرفته می شود و بعد وزن سیناپسهای بین لایه میانی و خروجی و مقدار خروجی نورون ها لایه میانی به عنوان ویژگیهای فشرده شده ذخیره می گردد در این روش هرچه تعداد نورونهای لایه میانی کمتر از تعداد نورون ها ی الگو باشد تصویر حجم کمتری را اشغال خواهد کرد. بطور کلی تعداد مناسب برای این نوورون ها یک چهارمتعداد نورونهای ورودی است.