سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید اسماعیلیان مبارکه – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران
امیر افسر – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی چند هدفه برای فشرده سازی زمان شبکه های PERT ارائه گردیده است که هدف اصلی آن عبارت است از حداقل سازی زمان بدبینانه فعالیتهای بحرانی در شبکه های PERT با صرف بودجه بیشتر در فعالیتهایی است که در مسیر بحرانی قرار دارند. در واقع، این مدل نشان دهنده نحوه تخصیص بودجه بین فعالیتهای مسیر بحرانی است که در نهایت نشان می دهد، کاهش زمان بدبینانه فعالیتهای بحرانی باعث کاهش زمان تکمیل پروژه و واریانس آن می گردد. با توجه به غیرخطی بودن مدل ارائه شده، از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل استفاده شده است. نتایج کاربرد مدل ریاضی ارائه شده نشان می دهد که این مدل، احتمال تکمیل پروژه تا تاریخ برنامه ریزی شده را افزایش می دهد.