سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا عمرانی – فارغ التحصیل کارشناسی برق، مخابرات دانشگاه تهران
حمید سلطانیانزاده – دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه برای کاربردهای Telemedicine و ذخیره سازی نیاز به فشرده سازی سیگنال ECG داریم و هر چه نرخ فشرده سازی ما بیشتر باشد یا به عبارت دیگر با نرخ بیت پایینتری بتوانیم سیگنال BCG را فشرده کنیم برای کاربردهای فوق بهتر است. برای فشرده سازی سیگنال BCG از انواع روش ها استفاده کرده اند. در این مقاله ما از روش (Delta Modulation ΔM) که حالت خاصی از Differential Pulse Code Modulation) DPCM) است استفاده کرده ایم و به یک حد فشرده سازی بسیار پایین دست یافتیم و در نهایت سیگنل فشرده شده را از لحاظ کیفیت با دو معیار Objective و Subjective مورد بررسی قرار دادیم تا به روش فشرده سازی بهینه برسیم.