سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس روشن بین – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
شادرخ سماوی –
نادر کریمی –

چکیده:

مطالعه و آنالیز ژن ها، نقش بسیار مهمی در کشف ساختمان ژنتیکی بیماری های جدید و تشخیص روش های درمان آنها بر عهده دارد. یکی از جدیدترین و قدرتمندترین روش های موجود برای این منظور، استفاده از ریزآرایه (Microarray) است. تعداد زیاد تصاویر تولید شده در آزمایشهای تحقیقاتی که توسط ریز آرایه انجام می شوند از یک سو و فضایی که هر یک از این تصاویر اشغال می کنند از سوی دیگر، سبب شده است تا فشرده سازی تصاویر ریز آرایه به یکی از گلوله های موجود در این زمینه تبدیل شود. در این مقاله روش جدیدی بر اساس فشرده سازی فرکتالی (Fractal) جهت فشرده سازی بدون اتلاف (Lossless) تصاویر ریز آرایه ارائه شده است. نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی، نشان دهنده برتری آن نسبت به سایر روش های فشرده سازی این نوع تصاویر می باشد.