سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحسین خدام محمدی – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه فیزیک
مهشید منشی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

میخواهیم جوابهای Taub-Nut را در ابعاد زوج در گرانش انیشتین- بورن- اینفلد بدست آوریم. چون نظریه بورن- اینفلد یک نظریه غیر خطی الکترومغناطیسی است، لذا در حل معادلات میدان آن با معادلات دیفرانسیل غیر خطی بزرگی روبرو میشویم. روش تحلیلی مناسبی برای حل آن نیافته و لذا متوسل به حل عددی ۶ و ۸ بعد حل نموده و با ، شدیم. این معادله را با روش رانگ- کوتا با شرایط اولیه که منطبق بر کار قبلی خودمان در گرانش انیشتین- ماکسول بود برای ابعاد ۴ روش حداقل مربعات منحنی مناسبی بر داده ها منطبق نمودیم. سپس معادله میدان انیشتین را در با یک ثابت کیهانشناسی در حضور میدان بورن- اینفلد حل کرده و متریک مورد نظر را بدست آوردیم.