مقاله فضاسازي شاعرانه در اثر هنري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: فضاسازي شاعرانه در اثر هنري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر
مقاله احساس شاعرانه
مقاله فيلم شاعرانه
مقاله سينماي صنعتي
مقاله سينماي هنري
مقاله رمزپردازي
مقاله هنجارشکني
مقاله آشنايي زدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته حكمت فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول تاريخ سينماي مستند و داستاني ايران و جهان، فضاسازي شاعرانه به وسيله زبان و بيان تصويري که منجر به پيدايش فيلم شاعرانه شده است، برخوردار از زبان استعاري، آشنايي زدايي، ساختارشکني، خرق عادت و هنجارگريزي براي آفرينش اثري روياگونه بوده است. فيلم شاعرانه با بکارگيري زبان رمزي و تمثيلي، ايجاد ايهام در تصاوير و پيچيدگي در ساختار روايت، در تلاش است تا از سطح تجربيات روزمره زندگي، فراتر رود و تماشاگرانش را به انديشيدن و تحليل پديده هاي پيرامونشان وادار کند. فيلم شاعرانه، فيلمي آوانگارد و تجربه گراست که رعايت هيچ قاعده و قالبي را در حيطه سبک ها و ژانرهاي هنري برنمي تابد و آزادانه از بسياري از سبک ها بهره مي گيرد تا به زيبايي شناسي و زبان بصري تازه ايي دست يابد. ايجاد فضاهاي دراماتيک، دقت فراوان در ترکيب بندي نماها، حرکات روان و سيال دوربين، تدوين غير متعارف، توجه دقيق به جنبه هاي تجسمي تصوير و عناصر گرافيکي نور، رنگ، حجم، بافت پلان ها و… از ويژگي هاي مشترک فيلم هاي شاعرانه اند. سينماي شاعرانه، سينمايي پرسشگر و پرسش آفرين است. سينمايي که براي درک مفاهيم استعاري و خوانش رمزهاي نهفته در تصاوير آن به دانش نشانه شناسي نيازمنديم.