سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
کاوه سمیعی – کارشناس ارشد مهندسی معماری، گرایش طراحی منظر؛ عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان

چکیده:
سواحل شمال و جنوب ایران دارای توانائیهای بالقوه برای پاسخ گویی به نیازهای اکولوژیکی و روحی و روانی ساکنان و گردشگران می باشند. فضای سبز خطی ساحلی با ویژگی های منحصر به فرد در میان اننواع فضاهای سبز، عامل مهمی در طراحی شهرهای ساحلی و نمایش چشم اندازهای جذاب طبیعت به شمار می رود. در این پژوهش ضمن معرفی این گونها از فضاهای سبز و ضرورت و فواید آن، به مطالعه و بررسی شرایط محیطی، اقلیمی و اجتماعی سواحل جنوب پرداخته شده تا از بررسی این شرایط و تحلیل ویژگی های خاص این ناحیه به دستورالعملهای اولیه ای برای طراحی و برنامه ریزی فضاهای سبز خطی ساحلی دست یابیم؛ این مهم بصورت تشخیص و موشکافی پارامترهای اصلی و سپس دستیابی بهایده های راهبردی در طراحی منظر صورت پذیرفته است.