سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد نجاتی – کارشناس ارشد معماری – مدرس دانشگاه خلیج فارس
بهاره ریاحی عالم – کارشناس ارشد معماری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی و کامیابی قرین سازد .اندیشه آرمانشهری آن بخشی از اندیشه است که در طول تاریخ راههای تحقق این آرزو را بررسی کرده است .اگر در اندیشه داشتن شهری باشیم که با توجه به تعریف فوق در صدد تسهیل راه شهروندان در مسیر کمال باش د و اگرهمزمان بدنبال ریشه یابی مشکلات روحی ساکنین شهرهای امروزی باشیم بسیاری از این معضلات را در ساختار شهرهایمان خواهیم یافت که با اندکی توجه و دیدی همه جانبه تر به سادگی قادر به حل آنان و پیشگیری از استرس ها و هیجانات ناشی از زندگی روزمره بر ساکنین شهرهای مان خواهیم بود . در عصر حاضر مشکلات ناشی از اینگونه نوسانات رو حی و روانی ناشی از زندگی ماشینی ( که گریزناپذیر است ) هزینه های مادی و معنوی بسیاری برای جامعه در پی خواهد داشت . یکی از راه هایی که جامعه شناسان و روانشناسان برای کاهش فشارهای ناشی از زندگی شهر ی همواره پیشنهاد کرده و میکنند ، تقویت روح از طریق تقویت جسمانی است . بالطبع درصد کمی از مردم به این امر آگاهی دارند ولی برای تشویق اکثریت مردم و داشتن ساکنین سالمتر در شهرها نیاز به بسترسازی مناسب و فرهنگ سازی است . وظیفه ای که بر عهده متخصصین میباشد . ای ن مقاله در پی آن است تا با فرهنگ سازی (تشویق به فرهنگی با شعار "روح سالم در بدن سالم ")وبا بررسی بسترسازی مناسب برای دو ورزش ساده و قابل دسترس همگان در سطح شهرها و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه ،گامی هرچند کوچک در این راه برداشته باشد .