مقاله فضاي سياسي خاورميانه و نگرش هاي تعامل يا تقابل جويانه آمريكا و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۶۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: فضاي سياسي خاورميانه و نگرش هاي تعامل يا تقابل جويانه آمريكا و ايران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاورميانه
مقاله رويكرد تعامل گرايي
مقاله رويكرد تقابل گرايي
مقاله آمريكا و ايران
مقاله تعامل دوستانه در بحران- تقابل در شرايط عادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معين الديني سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن شيرازي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از مطرح شدن دكترين جنگ پيشدستانه در سياست خارجي و امنيت ملي آمريكا، خاورميانه كانون «گسل» بين دو رويكرد رقيب يعني: رويكرد ليبرال- هژمونيك آمريكا و رويكرد نقاد- هژمونيك گريز ايران شد. از يك سو، سياست خارجي آمريكا برآيند انديشه نوليبرال- نو محافظه كاري بود كه مباني اش برتري استراتژيك در بازي قدرت است و از سوي ديگر، سياست خارجي ايران اسلامي به لحاظ مباني ديني و ايراني، تبلور اخلاق گرايي و سلطه ناپذيري در نظام بين الملل است. بر اين اساس پاسخ به اين سوال كه كداميك از رويكردهاي تعامل جويانه و يا تقابل جويانه و يا تعامل- تقابل گرا بين آمريكا و ايران در آينده شكل خواهد گرفت مهمترين هدف اين نوشتار را تشكيل مي دهد.