سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی قاضی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد
هادی صدوقی یزدی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمود نقیب زاده – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله یک فضای جدید مبتنی بر انطباق منحنی (CFS) جهت نگاشت داده های جداپذیر غیرخطی به داده های جداپذیر خطی ارائه گردیده است. نگاشتهای کوادراتیک یا خطی ،داده ها را به فضای جدید به گونه ای نگاشت می دهند که طبقه بندی داده ها بهتر انجام پذیرد. اساس روش ارائه شده ، انطباق منحنی، سطح و یا حجم بر روی داده های تعلیم می باشد. در این روش خط ، سطح ویا حجم منطبق شده ، به عنوان محورهای فضای جدید در نظر گرفته می شوند. در انتها با استفاده از طبقه بند خطی Adaline، طبقه بندی انجام گرفت که نتایج با یک طبقه بند غیرخطی SVM مقایسه شده است و نتایج از خوب بودن روش ارائه شده حکایت دارد.