سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خسروی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شهرها فضای تجلی قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بازوی حرکتی دولتها محسوب می شوند. مدیریت و برنامه ریزی برای فضاهای شهری امروزه نیاز به دیدگاه های پویا و نظام یافته دارد تا با ابزارها و استراتژی های تدوین شده، محرکهای شهری، شناسایی و درجهت پیشبرد اهداف، تحریک شوند. از جمله محرکهای شهری، صنعت گردشگری و از اقسام عمده ی آن می توان به گردشگری ورزشی اشاره کرد. از گردشگری بعنوان «صنعت سفید» یاد می شود. صنعتی که در مقابل با صنایع دیگر از آلودگی کمتر و بازده ی بیشتری برخوردار است ومی رود تا در آینده های نه چندان دور به عنوان صنعت نحست جهان شناخته شود. این درحالی است که دولت ها می کوشند تاحداکثر استفاده را از این خوان گسترده عاید خود سازند. گردشگری ورزشی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملتهاست وصلح و ثروت برای مردمان جامعه به ارمغان می آورد.