سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال خانی جزنی – عضو هیأت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، سازمان پژوهشهای عل
مریم علیجانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

این مقاله ضمن تعریفی از کارآفرینی، طی شکل شماره ۱ عوامل اصلی یک جامعه را معرفی می نماید تا بتواند جایگاه فضای فرهنگی کارآفرینی را در بستر اجتماعی کارآفرینی مشخص نماید . لذا طی شکل شماره ۲ ناگزیر از معرفی فضاهای مختلف بستر اجتماعی کارآفرینی و زیرمجموعه های آن ها می پردازد. سپس بعد از مشخص شدن جایگاه فضای فرهنگی در بستر اجتماعی کارآفرینی، تأثیر مستقیم فضای فرهنگی را بر کارآفرینی که موضوع مورد بحث نوشتار حاضر می باشد، توضیح داده و در خاتمه ضمن توضیح هریک از محیط های فرهنگی مادیگرایی، التقاطی، و الهی به انتخاب بهترین نوع از انواع محیط های فرهنگی پدیده کارآفرینی پرداخته تا با بهره گیری از آن، کارآفرینی به معنای واقعی در اجتماع مسلمین ظهور پیدا کند.