سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فضل اله وطنخواه – شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

چکیده:

فضا تولیدی است اجتماعی و فضاسازی از تکنیک های جغرافیایی است که امروزه دانش مدیریت به منظور ا فزایش کارآیی و کیفیت بیشتر کار کارکنان از آن استفاده می کند . تغییر رنگ، نور، صدا، تزئین محیط دکوراسیون و سازمان دهی و استقرار تعداد زیادی از پرسنل و مجموعه های قانونمند در فضاهای سالنی نمادی از تکنیک های فضاسازی جغرافیایی است که در مقیاس میکرو از آن استفاده می شود. امروزه دریافته اند تصوراتی که فرد از پیرامون خویش دارد تأثیر بسزایی در رفتار، کارایی و راندمان و بهره وری کاری او به جای می گذارد. بنابراین می کوشند تصورات ذهنی افراد را گسترده و عمیق نماید . وسعت قلمرو میدان عمل و تصورات فضایی از محیط کاری راندمان فرد را متأثر ساخته و هر چه این تصورات عمیق تر باشد فعالیت او را فزاینده تر و کیفیت کار را ارتقاء می بخشد . بر این اساس با آزمایش مدل سازی های فضای گوناگون، کارکنان صنایع، ادارات و مؤسسات بازرگانی را در محیط های مختلف قرار می دهد و راندمان آنان را سنجیده و محاسبه می کنند. از سوی دیگر مسئولیت پذیری افراد نیز به تصورات فضایی فرد از پیرامونش بازمی گردد به گونه ای که اگر ابلاغ کارگزینی افراد منطقه خاصی از جغرافیای کشور را دربرگیرد و فرد را در
آن منطقه مسئول و حاکم سازد تأثیر کارا یی او بیشتر از فرد دیگری است که با مزایای مشابه و پست هم طراز در حوزه ستادی یک سازمان خواهد بود.
گذشته از آن کارکنان و کارشناسان و کارگران بعضی مؤسسات فضاساز می باشند و محیط پیرامون خویش را تغییر می دهند . در صورتی که افراد خود را در این فضاسازی بیشتر سهیم بدانند رغبت ، علاقه، مسئولیت پذیری، کارایی بهره وری و تأثیرگذاریشان دو برابر خواهد شد . می توان گفت افراد خلاق محیط را تغییر داده و بهره وری خود و اطرافیان را افزایش می دهند و افراد ناتوان همرنگ محیط می گردند و باعث کندی چرخ سیستم شده بهره وری را کاهش می دهند شناسایی این دو گروه از افراد با قرار دادن آنها در هشت فضایی که در این مقاله به آن می پردازیم از اهمیت بسزایی برخوردار است . کانون بحث های این مقاله پیرامون تکنیک های فضاسازی، مدیریت و بهره وری است که دانش مدیریت از آن بهره گرفته و به
منظور رشد تعالی نیروی انسانی از آن استفاده می کند . علاوه بر آن شناسایی انسان های فضاساز و تأثیرگذاری آنها در محیط از مباحث دیگری است که در این نوشته بدان پرداخته و پیرامون عملکرد افراد و اثربخشی منابع انسانی در حوزه های بزرگ و کوچک، بهره وری خود را به نمایش گذاشته، بحث و بررسی خواهد شد.