مقاله فعاليت آنتي اکسيداني عصاره پوست نارنج و تاثير آن بر اکسيداسيون چربي گوشت خام و پخته ماهي HyPoPhthalmichthys molitrix که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: فعاليت آنتي اکسيداني عصاره پوست نارنج و تاثير آن بر اکسيداسيون چربي گوشت خام و پخته ماهي HyPoPhthalmichthys molitrix
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست نارنج
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله اکسيداسيون چربي
مقاله FRAP ،TBARS
مقاله گوشت ماهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: لكزايي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: پورامير مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پوست مرکبات، محصول فرعي صنايع آب ميوه، يك منبع آنتي اکسيداني طبيعي است. نياز به آنتي اکسيدان هاي طبيعي در صنايع غذايي، آرايشي و دارويي باعث تحقيقات علمي گسترده اي در اين زمينه در دهه هاي اخير شده است. هدف از اين پژوهش، بررسي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره پوست داخلي (مزوکارپ) نارنج و تعيين پايداري آن با روش FRAP و اثر حفاظتي اش بر اکسيداسيون ليپيدي گوشت خام و پخته ماهي با استفاده از آزمايش TBARS بود.
مواد و روش ها: پوست داخلي (مزوکارپ) نارنج با حلال اتانول عصاره گيري و محلول آبي عصاره در شرايط متفاوت (روشنايي، تاريکي آزمايشگاه، يخچال و فريزر) و به مدت يک ماه ذخيره شد. ميزان فعاليت آنتي اکسيداني و دوام اين فعاليت در محلول آبي عصاره در شرايط متفاوت ذخيره سازي با روشFRAP (Ferric reducing antioxidant Power)  و اثر حفاظتي آن بر اکسيداسيون چربي با آزمايش  TBARS (Thiobarbituric acid reactive substances)  در کوتاه مدت (۹۰ دقيقه) و بلند مدت (۱۴ روز) بررسي شد.
يافته ها : مقدار FRAP محلول آبي ۱/۰ درصد عصاره در زمان صفر ۵۷۰ ميكرومولار بود كه اين مقدار در دماي آزمايشگاه و طي يك ماه در حدود ۱۴% كاهش يافت (P=0.007) مقدار FRAP محلول آبي ۰۰۵/۰ درصد ويتامين C در زمان صفر ۵۴۱ ميكرومولار بود كه اين مقدار در دماي آزمايشگاه و پس از يك ماه در حدود ۷۷% كاهش يافت (P<0.001) مقدار TBARS در نمونه ماهي خام فاقد عصاره، در زمان صفر ۳۲/۱ ميكرومولار بود كه پس از طي ۱۴ روز به ۱۷۳/۳ ميكرومولار افزايش يافت، در حالي كه در نمونه حاوي محلول آبي ۵% عصاره اين مقدار از ۹۲/۰ ميكرومولار در زمان صفر به ۰۹/۱ ميكرومولار طي ۱۴ روز رسيد (P<0.05) مقدار TBARS در نمونه ماهي پخته فاقد عصاره، در زمان صفر ۲۸/۲ ميكرومولار بود كه پس از طي ۱۴ روز به ۸۵/۵ ميكرومولار افزايش يافت (P<0.001) در حالي كه در نمونه حاوي محلول آبي ۵ % عصاره اين مقدار از ۷۷/۱ ميكرومولار در زمان صفر به ۱۱/۳ ميكرومولار طي اين مدت رسيد.(P<0.001)
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان دهنده وجود فعاليت آنتي اکسيداني با دوام بالا در مدت ذخيره سازي و اثر حفاظتي عصاره مزوکارپ نارنج بر اکسيداسيون چربي بود.