سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب ملائی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده علوم، گروه زمین شناس
حبیب اله ترشیزیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشکده علوم، گروه زمین شناس
رحیم دبیری – دانشجوی مقطع دکتری- بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

فعالیتهای ماگمائی دوران اولیگو میوسن در ایران مخصوصاً در شمال غرب کشور از گستردگی قابل توجهی برخوردار می باشند. این فعالیت های ماگمائی در اکثر نقاط غرب با کانسار زائی همراه بوده است. نفوذ توده شیورداغ به درون سنگهای آتشفشانی ائوسن و آهکهای کرتاسه باعث تشکیل اسکارنها و هورنفلسهای متعدد در حاشیه خود شده است که همگی با کانسارزائی همراه می باشد . علاوه بر این آلتراسیونهای شدید همراه با کانسار زائی در داخل توده آذرین از دیگر ویژیگهای این توده در این محدوده میباشد . مطالعات مفصل زمین شناسی ، مقاطع نازک و صیقلی، کانی شناسی، پترولوژی، ژئوشیمی همراه با سیالات درگیر که اخیراً دراین منطقه صورت گرفته شواهدی قوی بر وجود یک کانسار پورفیری ویا حتی اسکارن پورفیری را در این محدوده تا منطقه قرانق درق در شیب شمالی توده نشان میدهد