سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین کاویانی – دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی
عیسی نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

چکیده:

تمامی کشورها و جمعیت ها به دنبال توسعه اند، و هر یک به طریقی برای رسیدن به توسعه برنامه ریزی می کنند. بنابراین ، توسعه را می توان پدیده ای انسانی قلمداد کرد که در سایه تلاش و بهره وری های بهینه انسان ها در یک فضای جغرافیایی شکل می گیرد. در تئوری های مربوط به توسعه یافتگی سرزمین ها، توجه بیشتر به ابعاد فرهنگی است؛ زیرا هدف از توسعه، ایجاد زندگی پر ثمری است که توسط فرهنگ تعریف می شود. بنابراین پردازش به فرهنگ و ارزش انسانی، عامل گرایش هر جه بیشتر جامعه به سوی عدالت اجتماعی گردیده و مساوات بزرگ انسانی را در جامعه حاکم می نماید.