سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
عشرت اخوین – کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

کشورهای پیشرفته صنعتی تاسیس نهادهای تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری بر روی آن ها را به اندازه سرمایه گذاری مستقیم درصنایع مهم می دانند و این امر را به عنوان عامل مهم صنعتی شدن و یکی از ابزارها و ساز و کارهای مهم برای آفرینش محیطی که فعالیت های توسعه تکنولوژیکی را جامه عمل می پوشاند، قلمداد می نماید. در واقع، اهمیت سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه، در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض گردیده است.
جهت همسویی با جهانی شدن که در متن این روند مشتری گرایی قرار دارد شرکت ها لازم دارند تا واحدهای تحقیق و توسعه، تحقیقات بازاریابی وتحقیقات فنی و مهندسی و … را در راستای تولید محصول با توجه به نیاز مشتری راه اندازی یا تقویت نموده و توسعه دهند . در رویکرد جدید مدیریتی یعنی قرار گرفتن خواست مشتری درمرکز فعالیت ها، دستیابی به نیازهای نوعی مشتری جز از طریق تحقیق و پژوهش و تحقیقات بازار امکان پذیر نمی باشد.
رقابت شدید میان شرکت ها، عامل بروجود آمدن حیات بازارهای قوی و موثر بوده و باعث داد و ستد رضایت بخشی میان مصرف کنندگان و عامل اصلی به حرکت در آوردن رشد بهره وری اقتصادی و نیز افزایش توان رقابت بین المللی می باشد.
در بازارهایی که رقابت وجود دارد، شرکت ها مجبورند جهت پیروزی و پیشی گرفتن از رقیب و حفظ سهم بازار و مشتریان خود سخت تلاش کنند. در نتیجه رقابت، برای مصرف کنندگان حق انتخاب ایجاد می کند و در پی آن باعث کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت محصولات می گردد. ما دراین مقاله نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه در ایجاد توان و مزیتهای رقابتی در بنگاه ها ار مد نظر قرار داده و نهایتا راهبردهای ایجاد توان رقابتی را مطرح کرده ایم.