سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدسجاد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی
سودابه جلیلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده:
هدف این مقاله بررسی شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی است، به طور خاص، فعالیت های حسابداری مدیریت محیط زیست در سازمان های کشور مالزی و همچنین برای دیدن وضوح فعالیت های حسابداری مدیریت محیط زیست با اصول شریعت تطبیق داده می شود. از یک پرسشنامه آنلاین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها برای توسعه ISO 14001 توسط گواهی ثبت سازمان مالزی استفاده شده است. در این نظرسنجی نشان داده شد که سازمان ها تا حد زیادی شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی را اجرا کرده اند. اجرای شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی ممکن است برای غلبه بر مشکل سنتی حسابداری مدیریت که نمیتواند به عنوان نشانه های هزینه های پنهان زیست محیطی مفید باشد.