سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدکمال مسعودیان – مرکز تحقیقات کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت
علی عباسی – مرکز تحقیقات کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت
عبداله ایران خواه – مرکز تحقیقات کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

به تازگی واحدهای تولیدMTBE در کشور ما راه اندازی گردیده و کاتالیست دهیدروژن اسیون ایزوبوتان به ایزوبوتیلن از کاتالیستهای مهم و پرمصرف این واحدها می باشد . این کاتالیست به دلیل تشکیل کک و دمای نسبتًا بالای واکنش پس از چند روز فعالیت خود را از دست می دهد و باید آن را در فواصل زمانی مشخص مجدد اً فعال نمود . از این رو بررسی مکانیزم دی اکتیو شدن کاتالیست و ارائه روش بهینه برای دوباره فعال سازی ( آن به گونه ای که پراکندگی پلاتین روی سطح به حالت اولیه باز گردد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . نحوه دوباره regeneration ) فعال سازی این کاتالیست شامل چهار عمل سوزاندن کک های تشکیل شده روی سطوح و م نافذ کاتالیست ، باز پراکندن ) ) redispersion پلاتین روی سطح، حذف رطوبت اضافی و احیاء کاتالیست پیش از باز گرداندن آن به راکتور می با شد . در این تحقیق یک نمونه کاتالیست مستعمل فرانسوی ) ) Cused تحت شرایط ک املاً کنترل شده فعال گردیده و سپس تست فعالیت روی آن انجام و با کاتالیستهای آمریکایی A و B مقایسه شده است . نتایج حاصله نشان دهنده درصد تبدیل و گزینش پذیری بسیار خوب کاتالیست فعال شده می باشد