مقاله فعل هاي معين در زبان فارسي و فرضيه فعل معين دو جزيي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۳۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: فعل هاي معين در زبان فارسي و فرضيه فعل معين دو جزيي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعل معين
مقاله نمود
مقاله جهت
مقاله فرضيه فعل معين دو جزيي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق بين فريده
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي منصوره سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پس از بررسي فعل هاي معينِ زبان فارسي به عنوان واژه هايي که دستخوش فرايند دستور شدگي شده اند، آنها را با توجه به مختصه هاي دستوري چون نمود، وجه، جهت و زمان به فعل هاي معين نمودنما، وجه نما، جهت نما و زمان نما تقسيم مي کنيم. همچنين گروه فعل معين را ضمن معرفي مقوله هاي نمود و جهت و با توجه به فرضيه فعل معين دو جزيي به دو گره نمود و جهت شکسته و براي اين مقوله هاي نقشي گره اي مجزا در سلسله مراتب ساخت جمله ارايه مي دهيم.