مقاله فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راهکارهاي مقابله با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راهکارهاي مقابله با آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر اطلاعاتي
مقاله شکاف ديجيتالي
مقاله اضافه بار اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي صالح
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي زاهد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از نگارش اين مقاله بررسي مفاهيم «فقر اطلاعاتي» در جوامع بشري است.
روش: در اين مقاله با استفاده از روش کتابخانه اي، ديدگاه هاي مختلف درباره فقر اطلاعاتي، ابعاد و علل اين مساله مورد مداقه قرار مي گيرد.
يافته ها: در مقايسه با وجوه مختلف فقر، فقر اطلاعاتي پيچيده تر است و ابعاد وسيع تري را در بر مي گيرد و خود سبب تشديد ساير وجوه فقر از جمله فقر اقتصادي مي شود. به اين ترتيب فقر اقتصادي و فقر اطلاعاتي به هم مرتبط هستند.
اصالت/ارزش: اين مقاله سعي در معرفي اشکال عمده فقر در جوامع امروزي دارد و بيان مي دارد که فقر اطلاعاتي با مفاهيمي از قبيل فقير و غني اطلاعاتي، شکاف ديجيتالي و اضافه بار اطلاعاتي سروکار دارد؛ به علاه اينکه راه هاي مقابله با آن را بيان مي کند.