مقاله فقر و نابرابري در عصر جهاني شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: فقر و نابرابري در عصر جهاني شدن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهاني شدن
مقاله عدالت و بي عدالتي
مقاله فقر و نابرابري
مقاله نوليبراليسم
مقاله شمال و جنوب
مقاله اختلاف طبقاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر با بررسي ابعاد نظري و مفهومي جهاني شدن، به بررسي برخي از مهم ترين نتايج و پيامدهاي اين روند، به ويژه، مساله فقر و نابرابري هم در داخل كشورها و هم در ميان كشورها مي پردازد. هر چند جهاني شدن تا حدودي در افزايش بي عدالتي اجتماعي و نابرابري ميان كشورها نقش داشته است اما استدلال اصلي مقاله حاضر آن است كه اين نابرابري ها و بي عدالتي ها از يك سو پيامد سياست هايي (به ويژه خط مشي هاي نوليبرالي) است كه براي جهاني شدن به كار بسته مي شوند، و از سوي ديگر، حاصل ضعف هاي دروني كشورهاي جهان سوم مي باشد.