مقاله فقر و گرايش به مخاطره در مناطق روستايي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: فقر و گرايش به مخاطره در مناطق روستايي استان فارس
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقر روستايي
مقاله تمايلات ريسکي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيروانيان عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي فقر در سطوح مختلف گرايش به مخاطره روستاييان است. در بررسي فقر از شاخص هاي نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و در تعيين تمايلات ريسکي از روش معادل مطمئن برابر با فعاليت ريسکي فرضي استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نياز به صورت پيمايشي از نمونه اي شامل ۱۲۰ خانوار در سه روستاي شهرستان فسا از توابع استان فارس در سال ۱۳۸۶ به دست آمد. نتايج بيان مي کند،۴۸٫۳۳  درصد روستاييان مورد مطالعه، فقير و۵۱٫۶۷  درصد غيرفقير مي باشند. شکاف فقر و شدت فقر براي گروه فقير نمونه مورد مطالعه به ترتيب ۰٫۳۵۴ و ۰٫۱۹۰ است. از نظر تمايلات ريسکي،۴۶٫۵۵  درصد فقراي روستايي ريسک پذير، ۳۴٫۴۸ درصد آنان ريسک گريز و ۱۸٫۹۷ درصد ريسک خنثي هستند. فقراي ريسک گريز، بيش ترين و فقراي ريسک پذير، كم ترين شکاف فقر را به خود اختصاص داده اند. هم چنين فقراي ريسک گريز، بيش ترين و فقراي ريسک پذير كم ترين حساسيت را نسبت به توزيع درآمد از خود نشان مي دهند.