مقاله فقير دهلوي و بررسي و تحليل سيماي شاعري او که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: فقير دهلوي و بررسي و تحليل سيماي شاعري او
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقير دهلوي
مقاله زبان فارسي در شبه قاره هند
مقاله مثنوي سرايي و غزل سرايي
مقاله سبك فقير دهلوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ارداني فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ و زبان و ادبيات دو قوم ايراني و هندي چنان با هم درآميخته است كه گويي پيكره فرهنگي يگانه اي را تشكيل داده اند. وجود شخصيتهاي برجسته فارسي زبان و آثار فراوان فارسي كه در شبه قاره هند پديد آمده اند و بدون آنها تاريخ ادب فارسي كامل نمي شود، حكايت از همبستگي ديرينه فرهنگي ايران و هند دارد. يكي از اين شخصيتهاي برجسته اما گمنام سرزمين هند، كه با تاليف يا تصنيف آثار مختلف ادبي – بلاغي نقش چشمگيري در توسعه و آموزش زبان و ادب فارسي در هند داشته، شمس الدين فقير دهلوي است. در اين مقاله تلاش خواهيم كرد تا ضمن بررسي مختصر اوضاع و احوال سياسي – اجتماعي و ادبي عصر فقير دهلوي به احوال و افكار و آثار او بويژه معرفي و تحليل آثار شعري او در زمينه غزل سرايي و مثنوي سرايي بپردازيم و شيوه و سبك شاعري او را با نقل و مقايسه اشعاري از او و مقلَدانش نشان دهيم.