سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حسام موسوی اکبرزاده – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ حسینی هاشمی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فدایی قرق آقایی – دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله رفتار آیروالاستیک و ناپایداری فلاتر پره های دوار در جریان زیر صورت تراکم ناپذیر و ناپایدار بررسی شده است. پره دوار یک سازه با انعطاف پذیری و با نسبت منظری بالا می باشد که سختی آن به صورت تابعی از سرعت دورانی افزایش می یابد. برای طراحی صحیح این گونه سازه ها باید خصوصیات مودال، از جمله فرکانس های طبیعی و شکل مودها بدرستی شناخته شوند. با توجه به ماهیت دورانی بودن پره های دوار نیروهای آیرودینامیکی اعمال شده بروی سطح ایرفویل به صورت تابعی از موقعیت طولی پره دوار خواهند بود. فرمولاسیون پره های دوار به همراه فلپ نصب شده در لبه فرار، به کمک معادلات لاگرانژ استخراج شده است. با استفاده از تئوری ایرودینامیک ناپایدار در پرواز هاور پدیده ایروالاستیسیته پره های دوار بررسی شده است و نتایج برای مثال عددی پره هلیکوپتر سیکورسکی H-3 بیان شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در سرعت دورانی خاصی از هاب، فرکانس های طبیعی دو مود به هم نزدیک گشته و تمایل به کوپل شدند دارند. این سرعت مرز فلاتر نامیده می شود و در طراحی پره های دوار سعی بر این است که سیستم فلپ نصب شده بروی لبه فار پره به گونه ای کنترل گردد که مرز فلاتر خارج از محدود سرعت دورانی نرمال هاب اتفاق بیافتد.