مقاله فلسفه امنيت از ديدگاه امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: فلسفه امنيت از ديدگاه امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت متعاليه
مقاله امنيت متدانيه
مقاله علت فاعلي امنيت
مقاله علت مادي امنيت
مقاله علت صوري امنيت
مقاله علت غايي امنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك زايي نجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلسفه امنيت از ديدگاه امام خميني (ره)، پرسش اصلي مقاله حاضر است. ايشان در هيچ يک از آثار خود بحث مستقلي را در خصوص امنيت مطرح نکرده است. از اين رو، نگارنده اين پرسش را به روش استنباطي پاسخ داده است. تکيه اصلي روش استنباطي بر فهم و تجزيه و تحليل آثار متفکر مورد نظر در چارچوب مکتب فکري او ست. از اين رو، چارچوب نظري علل اربعه، متخذ از فلسفه اسلامي، پشتيبان نظري مباحث مقاله حاضر بوده است. بر اساس چارچوب مذکور، امنيت به عنوان امر حادث، چهار علت مادي، صوري، فاعلي و غايي دارد. با توجه به اينکه مکتب فلسفي امام خميني (ره) حکمت متعاليه است، نگارنده تلاش کرده است مکتب امنيتي متعاليه ايشان را در محورهاي چهارگانه مذکور، با مکتب امنيتي متدانيه مورد مقايسه قرار دهد.